Privacy Policy 

 

Ons website adres is: https://premium-gates.com.

De Somfy Group heeft een functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer/DPO) benoemd die ervoor zorgt dat onze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor vragen betreffende dit beleid, om uw rechten te doen gelden of om een klacht bij ons in te dienen kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (ongeacht met welke Somfy-vestiging u te maken heeft gehad): dpo@somfy.com

Dit privacybeleid (“Beleid”) informeert u over wat u kunt verwachten wanneer we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken d.w.z.:

 1. Wie is er betrokken bij het Beleid?
 2. Wie is verantwoordelijk?
 3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
 4. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
 5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
 6. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
 7. De bewaartermijn van gegevens;
 8. Internationale gegevensuitwisselingen;
 9. Uw rechten;
 10. Wijzigingen in dit Beleid.

We verzoeken u vriendelijk ons Beleid aandachtig door te lezen zodat u op de hoogte bent van de inhoud.

 1. Wie is er betrokken bij dit Beleid?

Dit Beleid is van toepassing wanneer u onze websites bezoekt, met ons in contact treedt om een zakelijke relatie aan te gaan, gedurende uw zakelijke relatie met ons, wanneer u de technologie gebruikt die we u ter beschikking stellen of wanneer u verbinding maakt met bepaalde platformen, toepassingen of andere oplossingen die we verschaffen of beschikbaar stellen.

Dit Beleid is niet van toepassing op werknemers van Somfy of sollicitanten die zich kunnen beroepen op het privacybeleid op onze loopbaansite.

 1. Wie is verantwoordelijk?

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die over u worden verzameld is de onderneming die bepaalt hoe, wanneer en waarom het uw persoonsgegevens verzamelt (“Gegevensbeheerder”).

De identiteit van de Gegevensbeheerder hangt af van wie u bent:

 • Indien u een bezoeker van deze website bent (iemand die alleen pagina’s op deze website bekijkt), is het Somfy-bedrijf op deze site de Gegevensbeheerder.
 • Indien u een investeerder bent is Somfy SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses,  Frankrijk, de Gegevensbeheerder.
 • Indien u een klant of leverancier bent is de rechtspersoon die uw zakelijke relatie met Somfy beheert de Gegevensbeheerder. Deze informatie staat op de factuur of aankooporder die u ontvangt of in de overeenkomst die u met Somfy bent aangegaan.

Voor alle andere personen, met uitzondering van werknemers die bij Somfy-vestigingen werken, is de Gegevensbeheerder de rechtspersoon die uw zakelijke relatie met Somfy beheert. Deze informatie staat in de overeenkomst die u met Somfy heeft gesloten of kunt u krijgen van uw contactpersoon bij Somfy.

 1. Hoe verzamelen we persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Persoonsgegevens verwijzen naar de gegevens die aan u persoonlijk toegeschreven kunnen worden.

We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u (a), maar ook indirect via andere bronnen (b), bijvoorbeeld wanneer u een website van Somfy bezoekt of wanneer u zich abonneert op onze feeds op social media.

Ongeacht of we uw persoonsgegevens direct of indirect verzamelen, streven we ernaar om alleen persoonsgegevens te verwerken die nuttig, relevant en nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 1. Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die u ons verschaft tijdens de interactie met ons.

Deze kunnen het volgende omvatten:

 • uw titel;
 • uw volledige naam;
 • uw contactgegevens;
 • uw functie in uw bedrijf;
 • de producten of diensten die van belang zijn voor u of uw bedrijf;
 • uw mening en voorkeuren over een product;
 • uw communicatievoorkeuren;
 • uw feedback over onze diensten.

We verzamelen ook informatie die u aan ons geeft wanneer u transacties met ons uitvoert, wanneer u zich abonneert op een van onze diensten, contactformulieren invult of op één van onze websites accounts aanmaakt, wanneer u contact opneemt met ons klantenteam of de afdeling mediarelaties, gedurende vakbeurzen of andere evenementen die u bijwoont.

Gegevens die we in dergelijke gevallen verzamelen (naast de gegevens zoals bovenstaand) kunnen bestaan uit:

 • uw klantnummer;
 • bankrekeninggegevens;
 • creditcardnummers;
 • uw handtekening;
 • uw geboortedatum;
 • foto’s die u aan ons geeft;
 • locatiegegevens die u met ons wilt delen;

Andere informatie die wordt verzameld als u gebruik maakt van onze producenten en daaraan gerelateerde toepassingen kan het volgende omvatten:

 • de datum van uw inschrijving;
 • uw e-mail adres;
 • cloud-ID;
 • uw IP-adres;
 • mobiele telefoonnummer;
 • bepaalde informatie die van uw apparaat wordt verzameld inclusief logboekbestanden, apparaatgegegevens en netwerkinformatie en, afhankelijk van de diensten die u heeft gekozen, locatiegegevens of biometrische data.

We kunnen persoonsgegevens verwerken die herleidbaar zijn naar u als bezoeker van een bedrijfsterrein van de Somfy Group zoals:

 • naam;
 • bedrijf;
 • naam van de gastheer;
 • nummer identiteitskaart;
 • nummerplaat;
 • datum; en
 • tijd van aankomst en vertrek van ons terrein.
 1. Indirecte gegevensverzameling via andere bronnen

We verzamelen ook gegevens over u op indirecte wijze, bijvoorbeeld wanneer u een website van Somfy bezoekt of wanneer u zich abonneert op onze feeds op sociale media.

We kunnen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op onze websites te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van een gebruiker; ze bevatten een kleine hoeveelheid specifieke gegevens over een bepaalde gebruiker en website.

We gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze websites (bijvoorbeeld analytische cookies waarmee we het gebruik en de prestatie van onze websites kunnen beoordelen en de functionaliteit ervan kunnen verbeteren).

Indien u het gebruik van cookies niet wilt accepteren, kunt u uw browser-instellingen zo wijzigen dat de opslag van cookies automatisch wordt geweigerd of dat u wordt geïnformeerd telkens als een website om toestemming vraagt voor het opslaan van een cookie. Als u ervoor kiest onze cookies niet te accepteren, functioneren onze websites minder goed.

U kunt uw cookie-voorkeuren op elk moment wijzigen via ons cookie-beheer programma, door hier te klikken.

De verwerking wordt gedaan op basis van ons rechtmatig belang om het gebruik van de website te inventariseren, bij te houden en te analyseren. U dient echter ook akkoord te gaan met de verwerking van cookies zoals beschreven in de cookie banner die verschijnt zodra u op de website komt.

We gebruiken ook advertentie-cookies zodat we advertenties kunnen tonen waarvan we denken dat die relevant voor u zijn, ofwel op onze website, ofwel als u gewoon over het internet surft. Deze cookies worden vooral gebruikt om het aantal keren dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en helpen ons bij het beoordelen van het effect van een advertentiecampagne.

Als u onze advertentie-cookies niet accepteert heeft dat geen effect op uw gebruikerservaring op onze website.

We kunnen soms ook informatie over u verzamelen van derden of van vrij toegankelijke bronnen zoals informatie over u die op uw bedrijfswebsite staat of van openbare registers zoals het Handelsregister.

 1. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens waar dit nodig is om te onderhandelen of een contract met u af te sluiten bijvoorbeeld om:

 • Onze zakelijke relatie te beheren en onderhouden, waaronder het aanmaken en onderhouden van een account in onze systemen;
 • Uw bestellingen te beheren: bijvoorbeeld voor het verwerken van betalingen, verzenden van monsters of eindproducten of het verlenen van diensten en om u te informeren over de status van uw bestelling;
 • Diensten te verlenen die aansluiten bij onze contractuele verplichtingen;
 • Klantendiensten aan te bieden, bijvoorbeeld om vragen die u heeft te beantwoorden en deze vragen intern vast te leggen en te delen zodat ze beter worden beantwoord en om onze producten of diensten in de toekomst te verbeteren.

Het staat u vrij om deze persoonsgegevens niet te geven, maar wees u ervan bewust dat als u deze gegevens niet verschaft wij geen contract kunnen afsluiten of uitvoeren.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens waar dit in ons rechtmatig belang is, bijvoorbeeld om:

 • Uw feedback en mening over onze producten of diensten te analyseren zodat wij deze verder kunnen verbeteren en ontwikkelen;
 • Uw aanvragen te verwerken wanneer u contact opneemt met onze afdeling Media- en Investeerdersrelaties of wanneer u contact opneemt via het contactformulier op onze website of wanneer u een van onze kanalen gebruikt voor het melden van een klacht;
 • Statistieken te maken waarmee we onze producten en diensten kunnen verbeteren.
 • Marketingmateriaal, nieuwsbrieven en/of end-user verslagen aan u te sturen over onze activiteiten en producten of diensten die gedurende onze zakelijke relatie interessant voor u kunnen zijn.

Mede gebaseerd op ons rechtmatig belang kunnen we uw persoonsgegevens delen met dochtermaatschappijen van de Somfy Group en ook:

 • met externe serviceproviders die onze activiteiten ondersteunen overeenkomstig toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van software providers, hostingdiensten, juridische of belastingadviesbureaus, transport- of creditcardmaatschappijen.
 • in verband met of in de loop van een fusie, verkoop of acquisitie van een bedrijf.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Dit omvat de gegevens die u verschaft wanneer u een account bij ons aanmaakt of wanneer u een specifiek verzoek aan ons richt bijvoorbeeld om:

 • U te abonneren op één van onze diensten of die van onze partners of om deze diensten te upgraden,
 • Uw Somfy-apparaat te activeren,
 • Marketingmateriaal of nieuwsbrieven over onze activiteiten, producten of diensten te ontvangen.

Het geven van toestemming voor het verwerken van uw gegevens in deze situaties is optioneel. Het niet geven van die toestemming zal er echter in de meeste gevallen toe leiden dat we de diensten of delen van de diensten waar u zich voor inschrijft niet kunnen leveren.

In sommige gevallen verzamelen of verwerken we uw gegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

 1. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens alleen overeenkomstig dit Beleid, dus hoofdzakelijk met onze werknemers op verschillende afdelingen en mogelijk met andere bedrijven van de Somfy Group en alleen voor de volgende doeleinden: klantenmanagement, centrale administratie van klanten- en leveranciersrelaties en voor het stroomlijnen van de bedrijfsactiviteiten van Somfy.  Dit delen van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van het rechtmatige belang van de Somfy Group om haar contractuele relaties binnen de Somfy Group te beheren en een effectieve bedrijfsstructuur te handhaven.

In gevallen waar we uw persoonsgegevens delen met derden zoals beschreven in dit Beleid (bijvoorbeeld voor verzendingen, financiële transacties, softwarediensten), zien we erop toe dat deze derden voldoende garanties verschaffen voor het treffen van afdoende technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

We hebben een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen onrechtmatige vernietiging, verlies, vervalsing of toegang.

Ons personeel, tussenpersonen en onderaannemers die uw persoonsgegevens verwerken hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend of zijn anderszins gebonden aan een geheimhoudingsplicht of hebben een wettelijke plicht tot geheimhouding.

We leggen ook een strikte geheimhoudingsplicht op aan externe dienstverleners die overeenkomstig dit Beleid met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Databewaring

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor bovenstaande doeleinden.

We kunnen echter bepaalde persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving (bijv. voor belasting- en auditdoeleinden) en overeenkomstig onze interne regels voor databewaring.

In die gevallen waar het niet meer nodig is om gegevens te bewaren die nog steeds herleidbaar zijn tot u, zullen we deze wissen, anonimiseren of aggregeren zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd als persoon.

 1. Internationale gegevensuitwisselingen

We slaan uw persoonsgegevens op en verwerken deze hoofdzakelijk op servers die in de EU/EER of Zwitserland staan.

We opereren echter als een mondiale onderneming en vertrouwen op internationale serviceproviders voor de ondersteuning van onze mondiale oplossingen. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een ander land dan het land waarin u woont.

 1. Uw rechten

U kunt contact met ons opnemen via onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer/DPO) om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verzameld of gebruikt.

Uw rechten omvatten uw:

 • Recht op toegang tot en rectificatie van gegevens. U heeft het recht om informatie te ontvangen over of we al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, en in die gevallen heeft u het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben en u kunt persoonsgegevens die we over u hebben te allen tijde wijzigen of aanvullen door contact met ons op te nemen. U kunt eraan bijdragen dat uw contactinformatie en voorkeuren bij Somfy juist, compleet en actueel zijn door een geactualiseerd contactformulier op een van onze websites in te vullen of door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming via dpo@somfy.com voor het doorgeven van uw wijzigingen of updates;
 • Recht op bezwaarmaking tegen en beperking van gegevensverwerking. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doel van direct marketing. In bepaalde omstandigheden kun u ook ons gebruik van uw persoonsgegevens beperken, bijvoorbeeld als we naar aanleiding van uw verzoek maatregelen nemen om onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens. Op uw verzoek wissen we uw persoonsgegevens, tenzij we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met onze regels inzake gegevensbewaring.
 • Recht op controle over cookies en andere technologieën op onze websites. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies en andere technologieën. U kunt uw keuze te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw browser. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden gewist van uw harde schijf, dat nieuwe cookies niet worden geplaatst of dat u meldingen krijgt zodat er geen cookies worden geplaatst zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet langer automatisch worden opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat een wijziging in de cookie-instellingen van invloed is op de manier waarop u toegang krijgt tot onze diensten en website waarvoor cookies volledig operationeel moeten zijn. Als uw browser is ingesteld om alle soorten cookies te blokkeren kunt u niet langer toegang krijgen tot ons volledige dienstenpakket. Met de volgende links kunt u de cookie-instellingen in uw browser veranderen:

U kunt uw cookie-voorkeuren op elk moment wijzigen via ons cookie-beheer programma, door hier te klikken.

 • Recht op intrekken van toestemming Als we uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken; dit kan echter betekenen dat het niet mogelijk is om u de gewenste diensten te blijven verlenen.
 • Recht op ontvangst en verzending U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven te ontvangen in een gangbaar elektronisch formaat. U heeft het recht om die gegevens over te dragen aan een andere beheerder (gegevensportabiliteit);
 • Recht om een klacht in te dienen U kunt contact met ons opnemen indien u denkt dat ons gebruik van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in uw land of in het land waar de Gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens zich bevindt.
 1. Wijzigingen in dit beleid

De datum van dit Beleid staat vermeld aan het begin van de inleidende alinea hierboven. We kunnen dit Beleid te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen, behalve indien deze wijzigingen substantiële aanpassingen bevatten die invloed hebben op de rechten van personen krachtens de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. In dat geval wordt u van deze aanpassingen op de hoogte gebracht middels een prominente aankondiging aan het begin van dit Beleid.